Oční lékaři na semináři pořádaném naším centrem - OČNÍ ČB

29.6. 2022

Oční lékaři na semináři pořádaném naším centrem - OČNÍ ČB


Naše oční centrum 23.6.2022 pořádalo seminář očních lékařů, na kterém se sešlo 27 očních lékařů z českobudějovického regionu a blízkého okolí. Podle reakcí lékařů se akce povedla a zaregistrovali jsme požadavek mnoha kolegů na její pokračování, z čehož máme radost.


Seminář měl za úkol:

  • prezentovat fungování našeho očního centra - optiky, optometrie, zázemí recepce, brusného centra, ordinace a návaznosti na chirurgii na očních klinikách. Systémy pravidelného vzdělávání našeho odborného personálu.
  • prezentovat vybavení našeho očního centra - přístrojové a softwarové, ve kterém chceme být setrvale na technologické špičce
  • představit naše vize do budoucna
  • zprostředkovat setkání spádových ("terénních") očních lékařů a očních lékařů z klinik a nemocnic pro možnost výměny cenných zkušeností z praxe
  • vytvořit novou platformu vzdělávání v oblastech, kterým se ostatní odborné kongresy a semináře nevěnují - zejména pro oblast optiky a optometrie či reálné aplikaci moderních technologií do praktických postupů (guidelines)


Témata přednášek:

  • Moderní technologie ve zpracování, výrobě a centraci brýlové korekce
  • Obecné rozdělení brýlových čoček na trhuAkce začala obecným úvodem vedoucího lékaře MUDr. Michala Matušky. Snažili jsme se nastínit vizi budoucnosti primární oční péče (tj. péče "ve spádech"), do které se v pro nás vzorových západních zemích (UK, Německo) aktivně zapojují vysokoškolsky vzdělaní optometristé. Pokračovala pak přednáškami vedoucího optometristy Ing. Novotného na témata moderních trendů v optice, fungování našich nejmodernějších systémů (Zeiss VisuFit, Zeiss iProfiler) a aplikaci do praxe, zejména v podání složitějších multifokálních brýlových korekcí. Pokračovala prohlídkou našeho centra v obou patrech - zázemí ordinace, brusné centrum, optiky, vyšetřoven optometrie i recepce, seznámením se s work-flow a systémy objednávání. Celý večer jsme zakončili rautem a příjemným společným posezením.Všem našim kolegům lékařům děkujeme za účast. Do budoucna plánujeme například kurz moderních trendů v léčbě SY suchého oka či přednášky předních českých optometristů.


Vyšetření zraku Oční optika Oční onemocnění Aktuality očního centra