Co je zelený zákal (glaukom)?

22.3. 2022

Co je zelený zákal (glaukom)?


Zelený zákal (glaukom) je zákeřné onemocnění, které je bohužel (v rozvinutých zemích) nejčastějším onemocněním způsobujícím slepotu.

Úskalí tohoto onemocnění tkví v tom, že je dlouhou dobu zcela bezpříznakové a když příznakové být začne, bývá již v pokročilém stádiu (až na určité vyjímky). Přitom u tohoto onemocnění platí víc než jinde, že "co je ztraceno, je ztraceno navždy - nelze vrátit". Vedoucím příznakem je totiž progresivní ztráta zorného pole, která začíná zákeřně v periferii (navíc často v nasální, která se binokulárně "vykrývá") a tedy než dojde do oblastí, kterých si každý pacient všimne je už velká část nenávratně pryč. Teprve postupem času se dostává k centru vidění a tím pacienta oslepí úplně.


Cílem správné léčby je paradoxně, aby pacient nepoznal, že nějaké onemocnění má.


Naše pracoviště se na léčbu zeleného zákalu specializuje a v současné době Vám k tomu můžeme nabídnout ty nejpokročilejší technologie, které světová medicína nabízí. Základním pilířem této diagnostiky v západních zemích, ale i ve specializovaných "glaukomových centrech" u nás je vyšetření OCT.


Jak dojde ke ztrátě zorného pole?


Důvodů je více, glaukom totiž není jen jedno, ale celá skupina onemocnění (je mimochodem velmi důležité odlišit jeho konkrétní podtyp a přizpůsobit tomu následně celý protokol léčby*). Společným důsledkem je ale progresivní a pozvolný úbytek nervových vláken. Nervová vlákna (konkrétně nervus opticus, II. hlavový nerv), slouží jako "datové kabely", které přenášejí zrakovou informaci (ze světločivných buněk sítnice - ty umíme mimochodem také precizně diagnostikovat) dále do mozku, kde probíhá jejich analýza a "uvědomění si". Glaukom tyto "datové kabely" postupně nevratně ničí. Jak jsem zmiňoval výše, zde platí "co je ztraceno, je ztraceno navždy", nervová vlákna totiž nemají schopnost se obnovit/opravit (viz například nevratné postižení míchy úrazem apod. - princip je stejný). Ideálem by bylo kvalitu nervových vláken přímo měřit a dokonce sledovat v čase. A to je to, co nyní umíme a můžeme Vám nabídnout za pomocí přístroje OCT.


*Odlišení jednotlivých podtypů glaukomu je esenciální pro správnou léčbu. Vyžaduje však protokol ne vždy standardních vyšetření. Tato jsou u nás prováděna rutinně. Jedná se zejména o vyšetření gonioskopie (speciální čočkou), vyšetření sítnice a zrakového nervu "v rozkapání" mikroskopem včetně osnímkování zrakového nervu fundus kamerou, vyšetření pachymetrie. Všechna tato vyšetření jsou u nás plně hrazena zdravotní pojišťovnou. Jediným a klíčovým vyšetřením, které (nepochopitelně) pojišťovna nehradí je vyšetření OCT.

Vyšetření zraku Oční onemocnění