Jak funguje OCT a v čem je revoluční?

22.3. 2022

Jak funguje OCT a v čem je revoluční?


Jedná se o diagnostický přístroj, který se stal v západním světě standardem a vedoucí kliniky, které se glaukomem zabývají, ho používají jako hlavní pilíř diagnostiky zeleného zákalu a sítnicových onemocnění. Dokáže totiž nejen předpokládat, ale objektivně měřit parametry nervových vláken a jejich stav.


Jeho výsledky jsou zcela přesné, téměř nezkreslitelné a dává nám možnost potvrdit Vaši diagnózu prakticky ihned - ještě v den vyšetření.

Navíc nám umožňuje brzy "předpovídat budoucnost**" na základě hodnocení trendových analýz a tzv. progresivních křivek. Zcela nejpřesnějších výsledků dosáhneme při kombinaci vyšetření perimetru a OCT. Doposud jsme měřili proměnné, které mohou být buď velmi individuální (hodnota nitroočního tlaku, pachymetrie, visuální parametry zrakového nervu atp.) nebo nepřesné a zatížené vysokou mírou chybovosti (perimetr). Všemi těmito vyšetřeními jsme se snažili dobrat, v jaké fázi onemocnění je a jaký asi může mít vliv na nervová vlákna. Vyšetření OCT jde po samé podstatě onemocnění.

My vlastníme i nejcitlivější nadstavbové analyzátory, které dokážou změny zachytit dokonce ještě před vlivem na nervová vlákna (tzv. RNFL - Retinal Nerve Fiber Layer). Všechny tyto parametry měříme opakovaně a už po několika vyšetřeních jsme schopni vytvořit tzv. "trendovou analýzu**" a říci jak se pravděpodobně bude onemocnění chovat a podle toho efektivněji léčit.


U nás vyšetření absolvujete v den vyšetření perimetru či kontroly. Nemusíte již jezdit na oční kliniky, vše zvládneme u nás a v jeden den.


Vyšetření perimetru (doposud jediné prováděné) trvá cca 15-20 minut (plus příprava) a je poměrně náročné na soustředění. Přesné výsledky často podává až po 3 a více vyšetřeních (což může trvat i několik let), u některých pacientů nikdy.

Samotný snímek OCT trvá několik sekund. Náš přístroj má navíc několik unikátů:

  1. rychlost (jedná se o jeden z nejrychlejších přístrojů na světě).
  2. kompenzace očních pohybů (tzv. eye-tracking systém).
  3. hlasová navigace (výrazně pomáhá v poučení pacienta při vyšetření).

Obecně o metodě vyšetření pomocí OCT:

  • Je zcela bezpečné. Bez jakéhokoli nežádoucího efektu na oko.
  • Jedná se v podstatě "jen" o velmi pokročilou fotografii sítnice. Neplést prosím s CT (snímek těla či jeho části, který je provázen nemalou rentgenovou zátěží).
  • Jedinou nevýhodou vyšetření OCT je pořizovací cena (jednotky milionů korun) a fakt, že jej nehradí zdravotní pojišťovny.

Jaké má vyšetření OCT nevýhody?

Základní a prakticky jedinou nevýhodou je cena. Tento přístroj včetně veškerých dostupných modulů (vlastníme všechny) stojí kolem 2 milionů korun. Další nevýhodou je, že ho nehradí zdravotní pojišťovny (navzdory jeho evidentním benefitům a v případě některých onemocnění naprosté nepostradatelnosti). Zdravotní pojišťovny hradí pouze "základní" vyšetření perimetru. Proto musíme za vyšetření (stejně jako veškerá oční zařízení v ČR včetně nemocnic a očních klinik) vybírat poplatek (viz ceník). Díky dlouhodobé edukaci našich pacientů a prezentaci výsledků těchto vyšetření však toto v běžné praxi již prakticky nikdo nevnímá jako problém. Stojí vám "několik stovek" korun ročně za to skutečně vědět, zda je váš zrak v pořádku a neohrožený do budoucna?

Vyšetření OCT (z výše uvedených důvodů) provádíme:

  1. u všech glaukomatiků v den vyšetření perimetru
  2. u všech pacientů s podezřením na glaukom
  3. u jiných očních onemocnění (zejména sítnice)
  4. na vlastní žádost u každého pacienta (ideální jako prevence)


Vyšetření zraku Oční onemocnění