Rozšířená realita v průběhu operace šedého zákalu, Zeiss Callisto

27.4. 2023

Rozšířená realita v průběhu operace šedého zákalu, Zeiss Callisto

Technologie v našem oboru jdou neustále dopředu. Naše oční centrum (jako pracoviště primární péče) stejně jako klinika Lexum (chirurgické pracoviště) se snaží používat vždy ty nejmodernější technologie, které jsou dostupné.

Na konci roku 2022 jsme na klinice Lexum (kde operuje i vedoucí lékař našeho centra Dr. Matuška) začali k operacím šedého zákalu používat i rozšířenou realitu ve formě modulu Zeiss Callisto pro operační mikroskop. Co to znamená? Chirurg v průběhu operace sleduje celý výkon přes mikroskop a operuje pod velkým zvětšením (přeci jen operační pole kataraktového chirurga je cca 6-7 milimetrů). Nyní v okulárech mikroskopu, mimo obrazu oka, vidí i další parametry, které systém dokáže zobrazit - například parametry tzv. astigmatismu (což je pro chirurga, který chce být precizní důležitá proměnná s ohledem na lokalizaci vstupů do oka a ev. korekčních mechanismů tohoto astigmatismu - kontraincize/relaxační incize či implantace tzv. torických nitroočních čoček), vzorec perfektní kapsulorhexe (tj. vstupu do pouzdra, ve kterém je zkalená čočka uložena) a také další hodnoty nutné pro operaci. Možnost používat tyto technologie nás, jako nadšené perfekcionisty, nesmírně těší a to zejména když z výsledku profitují naši pacienti.

Jak taková operaci s využitím systému probíhá můžete vidět na videu kolegů z kliniky Beye Vision - VIDEO ZDE

Oční onemocnění Aktuality očního centra