Nový životní styl - digitalizace

23.10. 2023

Nový životní styl - digitalizace

Z mobilních telefonů se s postupem času staly miniaturní příruční počítače. Najdeme v nich vše od textových zpráv, přes zážitky našich známých, až po sledování oblíbených filmů. S tím, jak se zmenšuje používané zařízení, zmenšuje se i plocha, na kterou se potřebné informace mají vejít.

Pohled do blízka je aktivní proces a může být pro oči namáhavý. Existuje hned několik problémů spojených s používáním mobilních zařízení:

1) Dívání se do blízka na malá písmenka - zatěžujeme oční čočku

  • K ostrému vidění do blízka je potřeba zaostření malých znaků (akomodace) a pohybu očí k sobě (konvergence). Postupně s věkem tuhne oční čočka a zhoršuje se její schopnost ostřit blízké předměty. Proto je potřeba plusových dioptrií do blízka (tzv. addice, přídavek do blízka).


2) Potřeba vnímání i okolního světa - nutnost měnit vzdálenost, na kterou se díváme (může chvilku trvat, než se dostaví ostré vidění)

  • Mobilní zařízení používáme během celého dne bez ohledu na prostředí, ve kterém se nacházíme. Mimo domovy a kanceláře vyhledáváme informace i při chůzi po ulici, při čekání na autobus nebo v obchodních centrech. Jsme nuceni často přeostřovat mezi různými vzdálenostmi. Potřebujeme vnímat jak skutečný svět, tak ten virtuální.
  • Míra ostření se liší i na základě pracovní vzdálenosti. Na telefon ve vzdálenosti 30 cm potřebujeme více zaostřit než na obrazovku počítače ve vzdálenosti 70 cm. Menší zařízení jsou proto větší zátěží pro náš zrakový systém. 
  • Pro celodenní nošení na dálku a úlevu do blízka při nízkých dioptriích addice jsou vhodné například ZEISS Digital SmartLife, které mají široký prostor do dálky a do blízka mají úlevovou dioptrii. 

3) Na práci s digitálním zařízením se soustředíme a můžeme zapomínat mrkat

  • Při soustředění se na digitální obrazovky se snižuje frekvence mrkání. Nedochází k tak dobré obměně slzného filmu. Následkem může být pocit únavy a suchého oka, který přetrvává dlouhodobě.
  • Při pocitu suchého, podrážděného oka je vhodné používat umělé slzy, které oči zvlhčí a zmírní pocit podráždění.
  • Vhodné je používat i pravidlo 20:20:20 - po 20 minutách práce do blízka se po dobu 20 sekund podívat na vzdálenost 20 stop (stačí pohled na druhou stranu místnosti nebo ven z okna). Toto přerušení práce nám nejen uvolní oči, ale také přeruší soustředěnou práci a donutí nás zamrkat. 


4) Digitální zařízení jsou podsvícená - vyzařované světlo (modré světlo) může ovlivnit náš organismus

  • Digitální zařízení jsou zdrojem bílého světla (je tvořeno všemi barvami viditelného spektra světla). Obrazovky vyzařují v rámci bílého světla i světlo modré, které může mít vliv na naše oko i celý organismus.
  • Bílé světlo (i jeho modrá složka) jsou součástí umělého osvětlení (LED zářivka) a přirozeného denního světla. Jeho množství během dne se mění a přirozeně reguluje rytmus našeho organismu. Při vyšším dávkování umělého modrého světla může být rytmus organismu ovlivněn (např. horší kvalita spánku).
  • Modré světlo můžeme blokovat například speciální antireflexní povrchovou úpravou. Firma Zeiss nabízí technologii brýlových čoček ZEISS BlueGuard, které modré světlo filtrují.

Podmínkou dobrého a pohodlného vidění do blízka je i nošení správné brýlové korekce. Správná brýlová korekce je klíčová nejen u uživatelů potřebujících brýle na blízko. Sedící korekce na dálku u mladých jedinců je přínosná i na práci do blízka, zejména pak u plusových dioptrií (dalekozrakost). 

Oční optika Brýlové obruby Aktuality očního centra