Kontrola očním lékařem vs. optometristou

11.11. 2023

Kontrola očním lékařem vs. optometristou

Divíte se, že musíte po vyšetření lékařem, kde vám také měřili zrak, jít ještě na další měření zraku v optice? V následujícím článku jsou popsané rozdíly mezi vyšetřením u lékaře a optometristou v optice.Vzhledem k tomu, že byly navíc zrušeny předpisy na brýle (pojišťovny přispívají na brýle pouze dětem a dospělým jen ve specifických případech), se měření dioptrií přesunulo do kompetence optometristů.


Optometrista má znalosti, zkušenosti, přístrojové vybavení (lékař má přístroje zaměřené spíše na diagnostiku) pro dokonalé měření vaší dioptrické vady. Má také hlavně více času vyzkoušet subjektivní snášenlivost vaší korekce (ne každému vyhovuje plná dioptrická korekce) a výsledky celého měření rovnou promítnout do výběru typu brýlové čočky/obruby.


Oční lékař a optometrista nejsou konkurenti, ale navzájem se doplňují a spolupracují.Jak to funguje konkrétně v našem očním centru?

Vizí našeho očního centra je komplexní péče od A do Z. Tj. nemusíte řešit, že zdravotní prohlídku provádí lékař na 1 místě, vyšetření dioptrií optometristou probíhá na jiném místě (často se navíc zadává zábrus čoček na dalším místě - to máte již 3 proměnné pro perfektní výstup, který žádáte), konsultaci operace na oční klinice.

U nás vyřešíte vše. Tj. můžete zde absolvovat jak detailní vyšetření u očního lékaře (který vás informuje nejen o vašem zdravotním stavu, ale vzhledem k tomu, že naši lékaři jsou zároveň i oční chirurgové - může s vámi konsultovat i případnou vhodnost oční operace či vás nasměřovat na konkrétní brýlovou korekci), tak vyšetření v naší optometrii. Zde s vámi v rámci dostatečného časového prostoru (na klienta si vyhrazujeme vždy alespoň hodinu) detailně vyšetříme dioptrie a zkonsultujeme vhodnou brýlovou korekci či typ kontaktních čoček. Výsledný zábrus jsme v našem centru většinou také schopni sami provést. Všechna vyšetření pak integrujeme v jedné dokumentaci, čili naši optometristé vědí jak vypadá váš oční nález a naši oční lékaři vidí do aktuální i historické brýlové korekce. Takto jsme pak schopni řešit i složité stavy, se kterými jinde bývá problém a klienti jsou přehazováni z pracoviště na pracoviště "jako horká brambora".

Vy se nemusíte o nic starat. Termín do naší optometrie držíme do 1-2 týdnů. Těšíme se na vás :)

Vyšetření zraku Oční optika Oční onemocnění Aktuality očního centra