Kdo je optometrista?

23.3. 2023

Kdo je optometrista?

Optometrista je zdravotnický pracovník s lékařským nebo přírodovědeckým vysokoškolským vzděláním. Vzhledem k tomu, že se toto studium soustředí z velké časti na zrak, má široký přehled o metodách korekce refrakčních vad.

Specializuje se tedy čistě na vyšetření zraku a aplikaci kontaktních čoček. Současně je schopen vám doporučit i vhodnou korekční pomůcku a také dokáže posoudit celkový stav zrakových funkcí, avšak nestanovuje diagnózu a neléčí oční choroby. V situaci, kdy zjistí tyto obtíže, doporučí vyšetření u očního lékaře. Je v podstatě jakýmsi mezistupněm mezi optikem, který zhotovuje korekční pomůcky na základě měření specialisty, a očním lékařem, který se věnuje převážně onemocnění očí a samozřejmě měří i zrak.

Například v západních zemích má tato profese dlouhou historii a vysokou prestiž. Oční lékaři se naplno věnují léčení očí a měření zraku nechávají zcela v kompetenci optometristů. Obě skupiny spolu úzce spolupracují a vzájemně se doplňují, o čemž se můžete přesvědčit právě v našem centru.

To, co bezpochyby oceníte, je čas! Čas který vám může optometrista věnovat. Vyšetření zraku optometristou trvá v průměru 30 minut.

V našem očním centru se o vás postará kolektiv 4 optometristů :).

Vyšetření zraku Oční optika Brýlové obruby Aktuality očního centra